Storitvekompletna podpora na vseh področjih IT

 

Svetujemo vam in vam implementiramo rešitve na osnovi Elastic (ELK) stack produktov. V svetu, ki temelji na podatkih, morajo podatkovne baze obravnavati vse večje količine podatkov. S povečanjem podatkov se analitični procesi upočasnjujejo.


ELK rešitve lahko pomagajo pospešiti te analitične procese:
  • Elasticsearch: iskalni in analitični mehanizem, ki se uporablja za iskanje po celotnem besedilu ter za analizo dnevnikov in meritev.
  • Logstash: odprtokodno orodje, namenjen centraliziranju in obdelavi dnevniških datotek.
  • Kibana: vizualizacija in analitika dogodkov iz informacijskega sistema.
  • Elastic Observability: centralno zbiranje podatkov zmogljivosti in metrik,
  • Elastic Security: beleženje in upravljanje varnostnih dogodkov SIEM


Vzajemno omogočajo združevanje dnevnikov iz vseh vaših sistemov. Ne samo da jih analizirajo za težave, ampak tudi spremljajo uporabo sistema in predlagajo možnosti za izboljšave. Na osnovi Elastic stack produktov razvijamo rešitve, ki podjetjem omogočajo podroben vpogled v dogajanje znotraj informacijskega sistema in jim s tem pomagajo izvajati politike varovanja podatkov ter skrb za zakonsko skladnost dostopa do podatkov in uporabe sistemov.


Implementiramo tudi rešitve na osnovi Nextcloud. Podjetjem, ki želijo ohraniti nadzor nad svojimi podatki, pomagamo vzpostaviti platformo za izmenjavo datotek in skupinsko delo. Nudimo tudi nadzorne sisteme za vzpostavitev nadzora nad delovanjem kritičnih elementov IT infrastrukture. S tem znižamo operativne stroške in povečamo zanesljivost delovanja.