RazvojIT po vaši meri

 

Aplikacija »Šolski šport« je namenjena na eni strani športnim zavodom, ki bdijo nad izvajanjem šolskih športnih dejavnosti in na drugi strani posameznim šolam znotraj področnih športnih zavodov.

Gre za spletno aplikacijo, ki ponuja sodobno informacijsko podporo upravljanju in organizaciji šolskih športnih tekmovanj. Na ta način so vsi podatki zbrani na enem mestu, športnemu zavodu ni potrebno mukotrpno zbiranje prijav, pošiljanje obvestil (pošta ali elektronska pošta, klicanje po telefonu...). Šole pa na najenostavnejši način prijavijo tekmovalce, pridejo do rezultatov tekmovanj... in seveda vseh ostalih podatkov v zvezi s šolskimi športnimi tekmovanji.

Aplikacija deluje kot povezovalni člen med organizatorjem tekmovanj - Športnim zavodom in šolami. Športni zavod razpiše tekmovanje. Aplikacija obvesti mentorje športne vzgoje po šolah, da prijavijo svoje učence na tekmovanje. Mentorji vnesejo prijave v aplikacijo. Športni zavod prijave obdela, uredi sezname prijavljenih, preveri, ali prijave ustrezajo kriterijem za prijavo (starost tekmovalcev...). Po končanem tekmovanju športni zavod vnese rezultate. Le-ti se vključno z vsemi ostalimi podatki o tekmovanju arhivirajo in dajo na vpogled šolam. Šole lahko rezultate spremljajo preko aplikacije, urejena pa je tudi integracija aplikacije s spletno stranjo športnega zavoda, kjer se podatki iz aplikacije ažurno prikazujejo. V tem smislu je aplikacija zgrajena v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov, kar omogoča, da se natančno določi, kateri podatki so javni in primerni za objavo na spletu. Aplikacija pozna široko paleto športov v katerih se tekmuje po šolah in je tako obdelava posameznega tekmovanja prilagojena pravilom športa v katerem se tekmuje (število prijavljenih, discipline, deske pri šahu... ipd.).