RazvojIT po vaši meri

 

Theatros je informacijsko orodje, ki je namenjeno gledališčem in kulturnim društvom pri načrtovanju, spremljanju in arhiviranju njihove produkcije.

Theatros gledališču ali kulturni instituciji omogoča sodobno informacijsko podporo za vsebinsko-programsko pa tudi poslovno spremljanje uprizoritve od umetniške vizije prek poslovnih in produkcijskih procesov do arhiviranja ter dokumentiranja ostankov gledališke produkcije, torej dediščine.

Theatros ima tri temeljne vsebinske sklope, ki so med seboj vsebinsko in funkcionalno povezani: predprodukcija, produkcija in postprodukcija. Z moduli, ki jih bodo gledališča uporabljala posamezno ali kot celoto, Theatros ponuja sistemsko, celovito orodje, ki spremlja uprizoritev od njenega dolgoročnega načrtovanja prek uvrstitve na repertoar pa vse tja do zadnje ponovitve. Theatros sočasno arhivira oz. sledi vsem dogodkom v zvezi s programom gledališča. Theatros sočasno omogoča tudi izvoz podatkov, pomembnih za pripravo Letopisa, ki ga pripravlja Slovenski gledališki institut, podatkov, ki jih zajema digitalna baza REP na portalu slovenskega gledališča sigledal.org, in mesečnih dogodkov, ki jih je neposredno iz mesečnega načrta mogoče izvoziti na spletno mesto gledališča in v koledar dogodkov portala sigledal.org

Theatros je kot spletna aplikacija razvita z uporabo odprtokodnih spletnih tehnologij: PHP, Javascript, PostgreSQL. Izbrana platforma in tehnologije omogočajo enostavno centralno upravljanje, vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije. Ker aplikacija teče v brskalniku, so podprti vsi sodobni brskalniki v glavnih operacijskih sistemih. Aplikacija je oblikovana odzivno (angl. »responsive web design«), kar pomeni, da deluje tako na računalnikih kot tudi na mobilnih napravah.

Povezava na spletno stran aplikacije