RazvojIT po vaši meri

 

Razvoj programske opreme je danes prišel tako daleč, da praktično obstajajo računalniški programi za vsako dejavnost. Tako so računalniški programi prisotni na vseh področjih poslovanja podjetja. Zaradi raznolikosti poslovanja podjetij, tudi takih iz iste branže, pa je velikokrat na tržišču zelo težko najti računalniški program, ki bi se s svojo funkcionalnostjo popolnoma prilagodil potrebam in željam podjetja. Pri uporabi 'gotovih' rešitev - že narejenih splošno namenskih programov - je tako marsikdaj potrebno sprejemati kompromise: spreminjati oz. prilagajati poslovne procese v podjetju ali pa se odpovedati kakšni funkcionalnosti v programu. Tak način lahko postane moteč ali v skrajnem primeru celo pomeni, da z uporabo programa ne pridobimo nič.

V takem primeru se je smiselno odločiti za namensko napisan računalniški program, ki se popolnoma prilagaja poslovnim procesom v podjetju in tako optimalno olajša delo. S podrobnimi predhodnimi dogovori in pregledi stanja natančno določimo vse zahteve, ki jih mora programska oprema izpolnjevati, v vseh fazah razvoja aplikacije, od razvoja do testiranja in implementacije, pa tesno sodelujemo z vami, da lahko morebitna neskladja odpravljamo sproti. Na tak način napisana aplikacija v celoti zadosti vsem vašim željam in potrebam. Naše aplikacije večinoma temeljijo na programski opremi odprte kode, kar pomeni da za njeno uporabo ni potrebno plačevati licenčnih dajatev.