RazvojIT po vaši meri

 

Vsa podjetja, ki delujejo v tržnem gospodarstvu, se soočajo s konkurenco. Ta narekuje oster boj za obstoj na trgu in povečevanje tržnega deleža. Podjeta na vse možne načine znižujejo stroške, ki niso neposredno povezani z ustvarjanjem primarnih produktov, ki jih ponujajo svojim uporabnikom. Uvedba proizvodnih informacijskih sistemov je zato nujna, saj le-ti omogočajo širok spekter procesnih funkcij, od krmiljenja strojev, virtualizacije procesov, nadzora nad stroji, vodenja zastojev in napak v procesu, sledenja izdelkom, nadzora nad proizvodnimi viri, spremljanja učinkovitosti, izdelave poročil in distribucije dokumentacije pa vse do vodenja poslovnih in računovodskih funkcij.

Cilji proizvodnega informacijskega sistema so:

 • ažurno zagotavljanje podatkov za spremljanje proizvodnega procesa in za poslovni sistem
 • spremljanje porabe proizvodnih virov
 • uvedba optimalnega načina zajema podatkov v proizvodnji.

Naša aplikacija Tehnologija in proizvodnja, plod lastnega razvoja, je namenjena prav temu. Zasnovana je sodobno z upoštevanjem zadnjih trendov in smernic v razvoju aplikacij. Tip zajema naslednje funkcionalne sklope:

 • Naročila
  kjer spremljate in upravljate vaše ponudbe, naročila kupcev in naročila dobaviteljem...
 • Logistiko
  kjer planirate izdobave, upravljate pakiranja, skladiščne lokacije...
 • Materialni del
  kjer spremljate in upravljate vaše prevzeme, izdaje, dobave, zaloge...
 • Proizvodni del
  kjer planirate proizvodnjo, planirate kapacitete, delavce, stroje, vodite koledar...
 • Tehnologijo
  kjer upravljate z razvojem, izdelujete kosovnice, določate proizvodni proces...

Vsi sklopi so med seboj tesno povezani - si izmenjujejo in souporabljajo podatke - v enovit proizvodni sistem.

Ker smo prav vse segmente aplikacije razvili sami, so možnosti prilagajanja takorekoč neomejene - aplikacijo lahko popolnoma prilagodimo vašim željam in potrebam in jo integriramo v vaš obstoječ poslovno informacijski sistem. Kontaktirajte nas za predstavitev.